Đàn Tranh

Đ.Tranh - nhạc ttcl

 • Sương Chiều
 • Dạo thơ Huế-Lý con sáo Huế
 • Lý qua cầu
 • Rao Nam-Lý con sáo Cải Lương
 • Rao Vọng cổ (giới thiệu câu 1)
 • Rao oán-Tứ Đại oán
 • Rao Bắc-Lưu Thủy Trường
 • Rao Xuân- Nam Xuân

Đ.Tranh 1

 • Giới thiệu thang âm đàn Tranh
 • Học chữ á
 • Song Thanh
 • Quãng 8
 • Rung La-Mi
 • Long Hổ Hội
 • Tam pháp nhập môn
 • Song Thanh nốt rời
 • Thu Hồ
 • Xuân phong-Long hổ
 • Ngũ điểm mai-Tọa ngọc lầu
 • Nhấn từ nốt thấp lên cao
 • Lạc âm thiều
 • Trèo lên quán dốc
 • Lý đò đưa

Đ.Tranh 2

 • Bài tập rung Đô-Sol
 • Nhấn thế cung
 • Cò lả
 • Qua cầu gió bay
 • Tòng quân
 • Đăng đàn cung
 • Lý hoài xuân
 • Cây trúc xinh
 • Từ bá tướng
 • Thiên bất túc
 • Quê mẹ

Training DVD

Demo

About us

Nghệ Sĩ Đàn Bầu

info@phamducthanh.com

Phone (Saigon, Vietnam):
096-123-9596

Vietnamese Music School

4096 Bishopstoke Lane
Mississauga, ON L4Z 1M5

Copyright 2013 - All rights reserved

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk