Ghita Cổ Nhạc, Tranh Đệm Thơ

Ghita CN1

 • Long hổ hội
 • Tam pháp nhập môn
 • Thu hồ
 • Sâm thương
 • Trăng thu dạ khúc
 • Lưu thủy đoản
 • Kim tiền Huế

Ghita CN2

 • Xuân phong- Long hổ
 • Ngựa ô Bắc
 • Mạnh Lệ Quân
 • Khốc Hoàng Thiên
 • Lý con sáo (cải lương)
 • Lý chiều chiều (cải lương)
 • Vọng Kim Lang

Đ.Tranh ĐT1

 • Lời nói đầu
 • Thơ Tao Đàn-thang âm lên dây
 • Thơ Tao Đàn- ứng dụng
 • Nguyên tắc Dạo Thơ
 • Thơ Sa mạc
 • Thơ sa mạc - ứng dụng
 • Hết câu chẵn thì dạo
 • Kỹ thuật ngón cái

Training DVD

Demo

About us

Nghệ Sĩ Đàn Bầu

info@phamducthanh.com

Phone (Saigon, Vietnam):
096-123-9596

Vietnamese Music School

4096 Bishopstoke Lane
Mississauga, ON L4Z 1M5

Copyright 2013 - All rights reserved

Full Review William Hill www.wbetting.co.uk